CU-BOX® mobiel informatieplatform voor spoedhulpverleners is uitgebreid met een nieuwe variant. Deze vergt geen speciale inbouwwerkzaamheden in het voertuig en is gericht op gebruik door spoedartsen, spoedautochauffeurs en andere voor spoedhulpverlening-gecertificeerde medewerkers.

De kosten van een dergelijk systeem vormenniet langer een belemmering voor spoeddiensten die doorgaans voor hun operationele uitgaven met krappe budgetten moeten werken. Voor de spoedeisende zorg, verleend vanuit de regionaal georganiseerde huisartsenposten, omvat het mobiele informatieplatform vier hoofdfuncties:

1. De module ritregistratie bundelt alle operationele data voor de inzet van het spoedvoertuig, waaronder de ritgegevens, oproepinformatie en aanrijdtijden. De loggegevens van diverse systemen worden gecombineerd met de geografische data van het in het voertuig aanwezige navigatiesysteem.

2. De patiëntinformatiemodule levert door uitwisseling van gegevens uit de juiste medische dossiers altijd en op elke plaats de correcte informatie voor de behandeling van een patiënt.

3. De dashboardfunctie biedt het management van spoeddiensten direct inzage in de prestaties van de spoedhulpverleners. Gegevens omtrent de triage (vaststelling van spoedprioriteit) en de gereden ritten worden visueel verzameld en gerangschikt.

4. Het digitaal ritformulier laat de spoedhulpverlener snel en op een overzichtelijke manier werken via een Getac-tablet, voorzien van een LCD-touchscreen en een fysiek toetsenbord. Slimme toetcombinaties maken de kladblokfunctionaliteit intelligent, waardoor data (evt. via het Landelijk Schakelpunt) snel is op te vragen uit – of door te geven naar – elektronische patiëntendossiers. De gegevens van de patiënt laten zich daarbij verifiëren bij zorgverzekeraars en door koppeling met het Elektronisch Medicatie Dossier kan een actueel medicatieoverzicht van de betreffende patiënt worden opgevraagd.

Meer PK nodig?

Contact

Wij staan voor u klaar om uw organisatie meer vermogen te geven. Laat uw gegevens hier achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.